Rozmowa z mgr. Bartoszem Durajem ze Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych UG.