Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego 31 lipca br. zakończyła realizację projektu pt. „Unikatowe kolekcje pomorsko-kaszubskie w spuściźnie prof. Andrzeja Bukowskiego w zbiorach BUG”.