O posthumanizmie, roli kobiet w kulturze, naukowej pasji i historii gdańskiej polonistyki z profesor Małgorzatą Czermińską z Wydziału Filologicznego UG rozmawia dr Beata Czechowska-Derkacz.