Maj był dla Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego miesiącem owocnym w spotkania chóralne, inspiracje, nawiązywanie międzynarodowych kontaktów oraz współpracę międzyuczelnianą.