14 grudnia 2023 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu
Gdańskiego odbyło się Uniwersyteckie Spotkanie Świąteczne.