26 października 2022 roku odbył się Turniej Szachowy „Szachy z Fahrenheitem”. Uczestniczyć w nim mogli studenci, doktoranci oraz pracownicy uczelni zrzeszonych w Związku Uczelni Fahrenheita.