Już wkrótce – w dniach 6–10 czerwca – obchodzić będziemy
czwarty Międzynarodowy Tydzień Archiwów. Tegorocznym tematem
przewodnim będzie hasło #ArchivesAreYou.