1 czerwca 2023 roku opublikowano wyniki piątej edycji Times Higher Education Impact Rankings oceniającego uczelnie wyższe z całego świata pod względem ich zaangażowania w realizację 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.