21 i 22 kwietnia na Kampusie Oliwskim i wydziałach UG w Sopocie można było zaobserwować wzmożony ruch. Pojawiło się tu wiele osób, które na co dzień nie goszczą na naszym uniwersytecie – przede wszystkim uczniów szkół średnich, ale też studentów innych trójmiejskich uczelni, a nawet – dzieci.