13 grudnia 1981 roku jest wciąż wyjątkową datą we współczesnej historii Polski, przypominającą nam o wprowadzeniu stanu wojennego.