Strona główna 9 ARTYKUŁY 9 Nauka i edukacja 9 Wyjątkowa konferencja na lądzie i na morzu

Wyjątkowa konferencja na lądzie i na morzu

utworzone przez | sty 7, 2023 | Nauka i edukacja

W dniach 8–11 października 2022 roku odbyła się XX Jubileuszowa Konferencja Naukowa z cyklu „Zarządzanie Wartością”, zorganizowana przez Katedrę Ekonomiki Przedsiębiorstw (po zmianach, od 1 stycznia 2023: Katedra Strategicznego Rozwoju), Katedrę Bankowości i Finansów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Konferencja została objęta patronatem honorowym rektora Uniwersytetu Gdańskiego – prof. dr. hab. Piotra Stepnowskiego, a także rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – dr. hab. Piotra Wachowiaka, prof. SGH. Projekt konferencyjny został zrealizowany przy wsparciu finansowym Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Uroczyste otwarcie konferencji miało miejsce w Europejskim Centrum Solidarności. Otwarcia dokonał przewodniczący Rady Programowej oraz Komitetu Organizacyjnego, dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG – prodziekan ds. nauki Wydziału Zarządzania UG i kierownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw (Katedry Strategicznego Rozwoju). Wśród gości honorowych uczestniczących w tej części konferencji znaleźli się m.in.: prorektor ds. współpracy i rozwoju UG – dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, prorektor ds. rozwoju SGH – dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH, a także pomysłodawcy i twórcy cyklu konferencji „Zarządzanie Wartością”: prof. dr hab. Jerzy Bieliński oraz dr hab. Leszek Pawłowicz, prof. UG. Europejskie Centrum Solidarności reprezentowali: dyrektor – Basil Kerski oraz pełnomocnik dyrektora ds. naukowych ECS – Jacek Kołtan.

Otwarcie konferencji było okazją do krótkiej refleksji nad jej początkami oraz do wspomnienia, nieżyjącego już, współtwórcy tego przedsięwzięcia – prof. dr. hab. Andrzeja Hermana ze Szkoły Głównej Handlowej. Wiodącym merytorycznym motywem tej części spotkania była interdyscyplinarność pojęcia wartości, co znalazło odzwierciedlenie w wystąpieniach podkreślających jej społeczny, regulacyjny, makroekonomiczny i informacyjny wymiar. Wystąpienia wprowadzające w ramach sesji plenarnej przeprowadzili: prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska – honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (SGH), prof. dr hab. Mirosław Szreder – dziekan Wydziału Zarządzania UG, dr hab. Sebastian Skuza, prof. UW – sekretarz stanu, Generalny Inspektor Informacji Finansowej (Ministerstwo Finansów), a także dr Jacek Kołtan.

W części oficjalnej uroczystości prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska w imieniu prof. dr. hab. Mariana Goryni – prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – przekazała na ręce dziekana Wydziału Zarządzania, prof. dr. hab. Mirosława Szredera, tablicę pamiątkową zawierającą następującą inskrypcję: „[…] wraz z wyrazami wielkiego uznania dla dotychczasowych osiągnięć oraz z życzeniami wielu kolejnych sukcesów w podejmowaniu nowatorskich działań na rzecz rozwoju nauki polskiej”. Po części oficjalnej uczestnicy zostali zaproszeni do zwiedzenia wystawy stałej w Europejskim Centrum Solidarności.

Obrady były kontynuowane podczas rejsu promem do Szwecji. Przez dwa dni uczestnicy konferencji, reprezentujący ponad 40 jednostek naukowo-badawczych oraz organizacji z otoczenia biznesowego, mogli wysłuchać blisko 50 wystąpień. Podczas pobytu w Szwecji zwiedzili również Sztokholm i okolice. Zwiedzanie „miasta mostów” odbywało się pod profesjonalnym i czujnym okiem przewodników z Polski oraz ze Szwecji. Trasa wizytacji biegła przez miejsca kultowe i znane (m.in. Muzeum Historyczne oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej).

Konferencja zakończyła się 11 października, a zwieńczono ją sesją podsumowującą obrady, której celem było wyznaczanie przyszłych obszarów tematycznych. Panel zamykający poprowadził dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG, zaś przedstawicielami Rady Naukowej w tej części obrad byli: prof. dr hab. Mirosław Szreder (UG), prof. dr hab. Jerzy Bieliński (UG), prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz (SGH), a także współorganizator reprezentujący Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH.

Szczególne podziękowania za trud organizacji konferencji należą się zwłaszcza: dr Marzennie Czerwińskiej, dr. Piotrowi Pisarewiczowi, dr. Jędrzejowi Sicińskiemu, Justynie Poniewierskiej, pracownikom Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw (Katedry Strategicznego Rozwoju) oraz Katedry Bankowości i Finansów Wydziału Zarządzania UG.

Co najmniej w tym samym składzie, ale z nadzieją na rozszerzenie grona sympatyków naszego projektu konferencyjnego, spotykamy się w 2023 roku!

W imieniu zespołu organizacyjnego
dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG


Załączniki