Strona główna 9 ARTYKUŁY 9 Nauka i edukacja 9 Za nami III Kongres Młodej Nauki

Za nami III Kongres Młodej Nauki

utworzone przez | paź 18, 2023 | Nauka i edukacja

Kongres Młodej Nauki to multidyscyplinarna konferencja naukowa organizowana cyklicznie od 2017 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. W tym roku zaprezentowano na niej ok. 200 referatów i posterów z różnych dyscyplin, a gośćmi byli naukowcy z wielu uczelni z Polski i spoza jej granic.

Niezwykle istotny jest właśnie wydźwięk międzynarodowy konferencji. W bieżącym roku był on związany m.in. z udziałem w Kongresie naszego partnera z Ukrainy, czyli Odeskiego Uniwersytetu Narodowego im. Ilji Miecznikowa. Stąd też członkami Komitetu Naukowego Kongresu zostali rektor i prorektor odeskiej uczelni, a w wydarzeniu uczestniczyło 10 studentów z Odessy.

III Kongres Młodej Nauki odbył się w dniach 6–8 lipca. Otworzyli go prorektor ds. badań naukowych UG, prof. Wiesław Laskowski, który reprezentował władze UG, oraz koordynator Komitetu Organizacyjnego Kongresu, Łukasz Bień. Podczas uroczystej inauguracji odtworzono także nagranie z powitaniem gości przez prorektora ds. studentów i jakości kształcenia UG prof. Arnolda Kłonczyńskiego, oraz prorektora ds. badań naukowych, kształcenia i współpracy międzynarodowej Odeskiego Uniwersytetu Narodowego, prof. Andrija Smitiukha.

W pierwszej sesji plenarnej, prowadzonej przez przewodniczącego Rady Doktorantów UG, Sebastiana Barczaka, wzięli udział: Jan Barczyński, Piotr Kitowski, Mariola Pirek oraz Ignacy Rogoń. Prowadzona przez nich rozmowa dotyczyła wyzwań w karierze naukowej oraz szans i przeszkód, które mogą się pojawić na drodze przyszłego naukowca.

Z kolei w dyskusji na temat problemów naukowców i nauki związanych z finansami, rozwiązaniami prawnymi i administracyjnymi wzięli udział m.in. prof. Grzegorz Węgrzyn, przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej, prof. Bernard Lammek, rektor senior UG, oraz prof. Maria Mendel, przewodnicząca Wydziału I Nauk Społecznych i Humanistycznych Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.

Drugi dzień obfitował w panele o bardzo różnorodnej tematyce. Nowością był panel, który powstał we współpracy z uczelnią z Odessy i nosił tytuł: „Ukraina– Polska, Polska–Ukraina. Wspólne perspektywy – polityka, kultura, gospodarka”. Z treściami poruszanymi podczas tego spotkania można zapoznać się na kanale YouTube Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej.

Zwieńczeniem drugiego dnia była sesja plenarna związana z jubileuszem trzech profesorów, którzy w tym roku żegnają się z Uniwersytetem Gdańskim. Są to: prof. Bogdan Chrzanowski, prof. Andrzej Gąsiorowski oraz prof. Andrzej Kubka. Każdy z nich ma znaczący dorobek naukowy, setki seminarzystów i studentów. Potrzeba uhonorowania ich osiągnięć była dla wielu pracowników i studentów Instytutu Politologii oczywista, stąd też duża frekwencja na spotkaniu. Na profesorów czekała też przygotowana przez współpracowników niespodzianka, w postaci trzech ksiąg pamiątkowych:

  • Modele demokracji odczytane raz jeszcze. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kubce, pod redakcją Katarzyny Korolczuk-Kamińskiej oraz Joanny Rosłon-Żmudy,
  • Pomorze i świat w XX wieku. Między historią a politologią. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Gąsiorowskiemu, pod redakcją Beaty Słobodzian oraz Jarosława Ocha,
  • Pomorze i świat w XX wieku. Między historią a politologią. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Chrzanowskiemu, pod redakcją Piotra Niwińskiego oraz Łukasza Bienia.

Spotkanie z profesorami nabrało szczególnego znaczenia w kontekście wypowiedzi organizatorów Kongresu o tym, iż młoda nauka nie może istnieć bez mistrzów, którzy wskazują młodym badaczom rozwiązania, sprawują nad nimi opiekę i pozwalają im rozwinąć skrzydła.

Trzeciego dnia Kongresu kontynuowane były panele tematyczne oraz odbył się specjalny wykład prof. Sławomira Augustyna z Wojskowej Akademii Technicznej.

W niezwykle interesującym wykładzie gość z Warszawy poruszył kwestie związane z bezpieczeństwem w transporcie lotniczym, logistyką i technologią, a także zwrócił uwagę na interdyscyplinarność tematyki bezpieczeństwa i zaprosił do współpracy w ramach prowadzonych przez siebie działań.

Na ostatnią sesję plenarną – „Społeczna odpowiedzialność uczelni” – zaproszono prof. Ewę Łojkowską, byłą dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii oraz przewodniczącą Komisji ds. Społecznej Odpowiedzialności UG; dr hab. Annę Dziadkiewicz, członkinię Komisji ds. Równego Traktowania Studentów i Doktorantów oraz członkinię Komitetu Naukowego Kongresu, a także dr Justynę Świeżak, młodą naukowczynię, uczestniczkę rejsów „Oceanografem”. Sesję prowadził Piotr Patalas z Parlamentu Studentów UG, który zaproponował dyskusję na wiele różnych tematów związanych z samym pojęciem społecznej odpowiedzialności uczelni, promocją tego pojęcia czy realizacją związanych z nim celów. W dyskusji uczestniczyli również słuchacze; z ich strony padły pytania m.in. o specjalne potrzeby edukacyjne czy o otwarty dostęp do artykułów naukowych.

Zwieńczeniem Kongresu była sesja posterowa, podczas której przedstawiono kilkadziesiąt plakatów naukowych z różnych dyscyplin naukowych – od nauk o polityce i administracji do nauk biologicznych. Pełną listę paneli oraz tematów referatów i posterów można znaleźć na stronie internetowej: kongresmlodejnauki.pl, w zakładce Program.

Oprawę artystyczną konferencji zapewniło Studio Wokalne UG wraz z prowadzącym je Krzysztofem Majdą. Nagrania dyskusji plenarnych, wykładów i spotkania jubileuszowego są dostępne w serwisie YouTube, na kanale Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej. Zachęcamy do zapoznania się z nimi i wyrażenia swojej opinii.

Łukasz Bień
Piotr Patalas


Załączniki