Strona główna 9 ARTYKUŁY 9 Nauka i edukacja 9 III Konferencja Etyka Public Relations: „Odpowiedzialny PR w świecie algorytmów”

III Konferencja Etyka Public Relations: „Odpowiedzialny PR w świecie algorytmów”

utworzone przez | sty 10, 2023 | Nauka i edukacja

Etyka PR to cykliczna konferencja objęta patronatem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Tematem przewodnim trzeciej edycji konferencji, zorganizowanej przez Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego, była odpowiedzialna komunikacja z otoczeniem w rzeczywistości rewolucji cyfrowej.

Celem cyklicznych konferencji Etyka PR jest prezentacja badań z zakresu public relations w perspektywie etycznej, a także szeroka dyskusja z udziałem praktyków nad kondycją, znaczeniem oraz standardami działań w tym obszarze. Organizatorem trzeciej edycji konferencji był IMDiKS UG, dwie poprzednie edycje odbyły się kolejno na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz na Uniwersytecie Warszawskim.

Tytuł III Konferencji Etyka PR brzmiał: „Odpowiedzialny PR w świecie algorytmów”. – Wybór tematu tegorocznej konferencji był dla nas dość oczywisty. W erze platform i danych w obszarze PR nastąpiły znaczące zmiany. Mamy do czynienia z komunikacją zapośredniczoną i jej nowymi uczestnikami. Dodatkowo w czasie pandemii COVID-19 komunikacja bezpośrednia została zastąpiona komunikacją sieciową, co stało się wyzwaniem dla zawodowych komunikatorów. Prowadzenie odpowiedzialnej komunikacji okazało się kluczem do utrzymywania relacji z otoczeniem. Ale jak prowadzić skuteczną i jednocześnie etyczną komunikację w dobie algorytmów, fake newsów, infodemii i ekspansji mediów społecznościowych? Właśnie na takie pytania szukaliśmy odpowiedzi w czasie naszej konferencji, co ważne – także z udziałem ekspertów: praktyków z obszaru biznesu i instytucji publicznych – mówi dr Beata Czechowska-Derkacz z IMDiKS UG, współorganizatorka oraz członkini Komitetu Naukowego konferencji.

Konferencję otworzyli: prof. dr hab. Iwona Hofman – prezeska Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), dr hab. Małgorzata Łosiewicz, prof. UG – dyrektorka Instytutu Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UG oraz dr hab. Radosław Kossakowski, prof. UG – prodziekan ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej Wydziału Nauk Społecznych UG.

Podczas konferencji w roli keynote speakerów wystąpili znakomici badacze: Jerzy Olędzki, pomysłodawca Konferencji Etyka PR, emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który wygłosił wykład pt. „Czy o etykę PR niepokoją się tylko seniorzy i nauczyciele akademiccy?”, Jerzy Zajadło, prawnik i filozof, profesor w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa UG z wystąpieniem pt. „Naruszenie zasad etyki PR a demokratyczne państwo prawa” oraz Jan Kreft, profesor na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, który wygłosił referat „Rytualizacja pokuty – gdy sprawca staje się ofiarą i zbawicielem”.

W czasie spotkania nie zabrakło też głosu praktyków, którzy każdego dnia stają przed dylematami etycznej komunikacji w świecie wielkiej cyfrowej transformacji. W debacie „Odpowiedzialna i etyczna komunikacja w erze rewolucji cyfrowej – mission impossible?” udział wzięli przedstawiciele organizacji branżowych i mediów: Anna Kiryjow-Radzka – prezeska Zarządu Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich PRom, Emilia Hahn – prezeska Zarządu Stowarzyszenia Agencji Public Relations, Przemysław Mitraszewski -prezes Zarządu Związku Firm Public Relations, Cyprian Maciejewski – wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, Małgorzata Gradkowska – publicystka Regionalnego Portalu „Zawsze Pomorze”. Spotkanie poprowadził dr hab. Dariusz Tworzydło, prof. UW – kierownik Katedry Komunikacji Społecznej i Public Relations Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW.

Zmiany komunikacyjne wykorzystujące siłę platform, algorytmów i danych otworzyły nowe obszary badawcze dotyczące public relations i szerzej – komunikowania, a nowy sposób budowania i utrzymywania społecznych relacji dotknął świata polityki, biznesu, kultury, nauki. W dyskursie naukowym, stanowiącym platformę do wymiany myśli i doświadczeń, udział wzięli przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, prowadzący badania z zakresu komunikacji. Panele naukowe zostały podzielone na trzy sekcje: „Wyzwania edukacyjne dla branży PR”, której przewodniczyła dr hab. Monika Przybysz, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego); „Etyka komunikacji w czasach permanentnego kryzysu”, której przewodniczyła dr hab. Katarzyna Drąg (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) oraz „Przyszłość PR w obliczu rewolucji cyfrowej”, której przewodniczyła dr Beata Czechowska-Derkacz z IMDiKS UG.

Konferencja odbyła się 2 grudnia 2022 roku w formule online, pod patronatem honorowym Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr. hab. Piotra Stepnowskiego, oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

W skład Komitetu Naukowego weszli:

 • prof. dr hab. Janusz Adamowski, Uniwersytet Warszawski,
 • ks. prof. dr hab. Michał Drożdż, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie,
 • prof. dr hab. Jan Kreft, Politechnika Gdańska,
 • prof. dr hab. Jerzy Olędzki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
 • prof. dr hab. Krystyna Wojcik, Szkoła Główna Handlowa,
 • dr hab. Małgorzata Łosiewicz, prof. UG, Uniwersytet Gdański,
 • dr hab. Monika Przybysz, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
 • dr hab. Waldemar Rydzak, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
 • dr hab. Karina Stasiuk-Krajewska, prof. Uniwersytetu SWPS, Uniwersytet SWPS,
 • dr hab. Dariusz Tworzydło, prof. UW, Uniwersytet Warszawski,
 • dr hab. Anna Adamus-Matuszyńska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
 • dr hab. Jacek Barlik, Uniwersytet Warszawski,
 • dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska, Uniwersytet Warszawski,
 • dr Beata Czechowska-Derkacz, Uniwersytet Gdański,
 • dr Ewa Hope, Politechnika Gdańska,
 • dr Karolina Ołtarzewska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
 • dr Łukasz Przybysz, Uniwersytet Warszawski.

Organizatorem kolejnej edycji Konferencji Etyka PR będzie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

dr Beata Czechowska-Derkacz
specjalistka ds. promocji badań naukowych
Instytut Mediów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego


Załączniki