Z dr. Piotrem Zielińskim, dyrektorem Centrum Kursów
i Szkoleń UG, radcą prawnym, adiunktem w Zakładzie
Zarządzania Organizacjami Publicznymi Wydziału
Zarządzania UG, laureatem konkursu Rising Stars
Prawnicy – liderzy jutra 2023, rozmawia Bartosz Chojnacki