Z prof. Katarzyną Wojan i mgr. Tomaszem Archutowskim z Instytutu Skandynawistyki i Fennistyki Wydziału Filologicznego UG rozmawia Tomasz Neumann.