Z kuratorami wystawy „700-lecie Wilna. Wróblewski, Wilno, Miłosz” – Anną Stasiewicz-Jakubik, kierownik Biblioteki Prawnej UG, oraz dr. Tomaszem Snarskim z Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii WPiA UG rozmawia Tomasz Neumann.