Etyka PR to cykliczna konferencja objęta patronatem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Tematem przewodnim trzeciej edycji konferencji, zorganizowanej przez Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego, była odpowiedzialna komunikacja z otoczeniem w rzeczywistości rewolucji cyfrowej.