Potencjał na Nobla

Potencjał na Nobla

O alternatywnych terapiach, lekach na rzadkie choroby
genetyczne, firmach farmaceutycznych i Nagrodzie Nobla
dla polskich naukowców, z profesorem Grzegorzem
Węgrzynem, przewodniczącym Rady Doskonałości Naukowej,
kierownikiem Katedry Biologii Molekularnej na Wydziale
Biologii UG, rozmawia dr Beata Czechowska-Derkacz.

Intensywny Kurs „Secrets of the Amber”

Intensywny Kurs „Secrets of the Amber”

W dniach 4–6 lipca 2022 roku odbył się Intensywny Kurs SEA-EU „Secrets of the Amber” zorganizowany przez Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego we współpracy z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.