Międzynarodowy Dzień Krajobrazu – ogólnopolska konferencja krajobrazowa na Uniwersytecie Gdańskim

Międzynarodowy Dzień Krajobrazu – ogólnopolska konferencja krajobrazowa na Uniwersytecie Gdańskim

Promowanie zagadnień związanych z ochroną i kształtowaniem krajobrazu to jedne z celów Międzynarodowego Dnia Krajobrazu. Został on ustanowiony przez Radę Europy z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Obchodzony jest 20 października na pamiątkę podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.

Aktywnie od początku roku akademickiego!

Aktywnie od początku roku akademickiego!

Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej wraz z Parlamentem Studentów, Radą Doktorantów, czasopismem „Progress” i przy wsparciu „Gazety Uniwersyteckiej” już od września zaczęło organizować wydarzenia, które pomogły studentom, doktorantom, obecnym i emerytowanym pracownikom Uniwersytetu Gdańskiego oraz ich dzieciom wejść w nowy rok akademicki z pozytywną energią.