Adaptacja do zmian klimatu

Adaptacja do zmian klimatu

z Izabelą Ratajczak-Juszko, dyrektorką Akademii Klimatycznej rozmawia Sylwia Dudkowska-Kafar ▶ Akademia Klimatyczna reprezentowała Polskę podczas Międzynarodowego Szczytu Adaptacji do Zmian Klimatu 2021, zorganizowanego przez Holendrów. Jednym z partnerów Akademii był...

Zrozumieć naukę: PROF. DR HAB. ROBERT ALICKI

Zrozumieć naukę: PROF. DR HAB. ROBERT ALICKI

Niemal dwa miesiące przed końcem ubiegłego roku Uniwersytet Stanforda, wydawnictwo Elsevier oraz firma SciTech Strategies na łamach „PLOS Biology” opublikowały listę 2% naukowców, których prace są najczęściej cytowane w literaturze naukowej. W tej grupie znalazło się czternastu badaczy z Uniwersytetu Gdańskiego. Prezentujemy rozmowę z prof. dr. hab. Robertem Alickim.

Zrozumieć naukę: PROF. DR HAB. RYSZARD HORODECKI

Zrozumieć naukę: PROF. DR HAB. RYSZARD HORODECKI

Niemal dwa miesiące przed końcem ubiegłego roku Uniwersytet Stanforda, wydawnictwo Elsevier oraz firma SciTech Strategies na łamach „PLOS Biology” opublikowały listę 2% naukowców, których prace są najczęściej cytowane w literaturze naukowej. W tej grupie znalazło się siedmiuset dwudziestu sześciu naukowców z Polski, a wśród nich – czternastu badaczy z Uniwersytetu Gdańskiego.

Przeciw zmianom klimatu na UG

Przeciw zmianom klimatu na UG

Nie ma wątpliwości, że zachodząca współcześnie zmiana klimatu jest konsekwencją działalności człowieka. Niestety, wiele osób nie przyswaja sposobów radzenia sobie z nimi. Naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego, dzięki swoim badaniom i współpracy z wieloma organizacjami społecznymi, mają niemały wpływ na powolną, ale skuteczną zmianę mentalności w tym zakresie.

Rok z pandemią na UG

Rok z pandemią na UG

Zamknięcie kampusów, ograniczenie do minimum fizycznych kontaktów, zastąpienie stacjonarnej nauki masową edukacją online, brak uczelnianej integracji, przyjaźń na odległość. Z tym wszystkim od ponad roku zmagają się uczelnie na całym świecie, w tym także Uniwersytet Gdański.

Kobiety w nauce

Kobiety w nauce

Pod koniec ubiegłego roku Komisja ds. realizowania polityki społecznej odpowiedzialności nauki przygotowała raport o sytuacji kobiet na naszej uczelni. Kobiety stanowią ponad połowę światowej populacji. Historia, chociaż lepiej brzmi „herstoria”, dowiodła ich...

Profesor dr hab. Bogusław Antoni Cygler (1936–2020)

Profesor dr hab. Bogusław Antoni Cygler, dzieląc swój czas na pracę, rodzinę i przyjaciół, niemal zawsze zarażał pozytywnym nastawieniem do życia. Wspominany jako sumienny naukowiec i wymagający wykładowca. Specjalizował się w historii Polski historii powszechnej XIX wieku. Był cenionym wychowawcą wielu pokoleń historyków.