Różności


2019 6
  Linki

Aktualności

wróć do wszystkich aktualności
2014-06-25 18:57:00

Podczas pierwszego Pomorskiego Forum Gospodarczego Innowacyjnych Technologii Chemii lekkiej i Biotechnologii, dyskutowano m.in. na temat wyłonienia inteligentnych specjalizacji w województwie pomorskim. Wzięli w nim udział przedstawiciele największych firm z branży oraz przedstawiciele uczelni wyższych Trójmiasta – Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Chemia lekka oraz Biotechnologia zapisane zostały jako branże z ogromnym potencjałem rozwoju w  „Strategii Województwa Pomorskiego 2020”.

Forum służyło m. in. wyłonieniu w województwie pomorskim tzw. inteligentnych specjalizacji – dziedzin życia gospodarki i nauki, które otworzą drogę do  zdobywania funduszy unijnych w zakresie badań oraz wdrożeń przy udziale znaczących na rynku przedsiębiorstw. Obszarem z ogromnym potencjałem jest Chemia lekka i Biotechnologia, zapisane jako branże rozwojowe w „Strategii Województwa Pomorskiego 2020”.  W trakcie Forum odbyły się dwa panele dyskusyjne (branży chemicznej i biotechnologicznej oraz farmaceutycznej i kosmetycznej)  z udziałem zaproszonych przedsiębiorców.

Podczas otwarcia Forum, Wiesław Byczkowski, Zastępca Marszałka Województwa Pomorskiego podkreślił rolę jaką pełnić będą Inteligentne Specjalizacje w województwie pomorskim. Wyraził swoje zadowolenie z faktu podjęcia dialogu pomiędzy przedstawicielami praktyki gospodarczej i uczelni w zakresie wyłaniania tych obszarów działalności, które faktycznie w przyszłości będą podnosić konkurencyjność regionu pomorskiego. Z kolei Leszek Grabarczyk, Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przedstawił perspektywę finansowania sektora B+R na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim.

Scharakteryzował także nowe mechanizmy finansowania sektora B+R w tym, Ponadregionalne Agendy Badawcze, które również powinny wpisywać się w kontekst regionalnych Inteligentnych Specjalizacji. Prof. Piotr Stepnowski, Dziekan Wydziału Chemii UG, przedstawił obszary badawcze, ofertę współpracy oraz dotychczasowe osiągnięcia w zakresie B+R pięciu wydziałów akademickich uczelni trójmiasta: Wydziału Chemicznego PG, Wydziału Chemii UG, Wydziału Biologii UG, Wydziału Farmaceutycznego GUMed oraz Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.

 
loguj