Różności


2019 6
  Linki

Aktualności

wróć do wszystkich aktualności
2017-02-13 12:54:00

Budowa nowego budynku dla kierunku informatycznego, współpraca i konkurencja z wydziałami Politechniki Gdańskiej oraz dlaczego warto uczyć się i studiować fizykę to główne tematy rozmowy z prof. dr hab. Piotrem Bojarskim, dziekanem Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Rozmowy można wysłuchać w audycji Godzina Dziekańska emitowanej we wtorek o godzinie 11.00 i w środę o godzinie 12.00 na stronie Radia MORS – http://mors.ug.edu.pl/.

- Trwa przetarg na budowę nowego skrzydła Wydziału MFiI przeznaczonego dla Instytutu Informatyki – mówi prof. dr hab. Piotr Bojarski. – Jeżeli nie pojawią się jakieś problemy, budowa może ruszyć nawet w ciągu dwóch miesięcy. Inwestycję tą należy rozpatrywać bardzo szeroko. Przede wszystkim trzeba odpowiedzieć na pytanie po co to przedsięwzięcie realizujemy. Czy to jest tylko spełnienie ambicji związanych np. z rozwojem kampusu, aspiracjami pracowników, studentów a nawet polityków? Otóż w tym przypadku nie chodzi o ambicje, a jest to wynik rzeczywistej potrzeby, która związana jest z wizją rozwoju gospodarczego regionu. W tej chwili na Wybrzeżu brakuje kilku tysięcy specjalistów z zakresu informatyki. Kolejne firmy otwierające swoje siedziby na Pomorzu poszukują osób, które zapewnia im obsługę IT i trzeba im takich pracowników przygotować. Tutaj pojawia się całe spektrum wyzwania przed którym stoimy. Inwestycja w budynek to jest tylko część przedsięwzięcia. Ponadto będziemy musieli pozyskać ekspertów, którzy poprowadzą zajęcia i absolwentów szkół średnich, którzy będą na odpowiednim poziomie, żeby móc podjąć studia informatyczne.

Braki w edukacji na poziomie średnim w zakresie matematyki, fizyki i informatyki to jeden z podstawowych problemów z jakim zmaga się wydział kierowany przez prof. dr hab. Piotra Bojarskiego. Uczniowie, którzy z tych przedmiotów zdobywają ponadprzeciętny zakres wiedzy decydując się na studia mogą wybierać spośród nie tylko najlepszych polskich uczelni, ale także zagranicznych. W Trójmieście bezpośrednia konkurencję dla Wydziału MFiI stanowi Politechnika Gdańska. Wzajemne relacje są skomplikowane. Z jednej strony Wydział ma podpisane aż dwie umowy o współpracy w zakresie badawczym, z drugiej nie eliminuje to konkurencji – zarówno edukacyjnej jak i badawczej.

- Zawsze tak będzie, że będziemy się licytować kto ma lepszych pracowników, kto ma lepszych studentów – to naturalne – mówi prof. dr hab. Piotr Bojarski. – Przede wszystkim mamy bezsporną przewagę nad Politechniką jeżeli chodzi o osobowości naukowe w zakresie fizyki i matematyki. Wystarczy wymienić prof. Ryszarda Horodeckiego i prof. Marka Żukowskiego, którzy są laureatami licznych nagród, w tym Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Nagrody przyznawanej bardzo nielicznym naukowcom. Na Uniwersytecie Gdańskim nikt poza nimi nie ma takiej nagrody, na Politechnice Gdańskiej, w ogóle nie ma naukowca, którzy został nią wyróżniony. Mało tego. Osoby te wykształciły własne doskonałe szkoły. Przykładem prof. Michał Horodecki, syn prof. Ryszarda Horodeckiego, który ma najwięcej cytowań na UG. Jeżeli popatrzy się na Indeks Hirscha UG, który wynosi teraz około 110, to 30 proc. tego indeksu wnoszą fizycy kwantowi, czyli w sumie około 20 osób. Jeżeli to odnieść do skali całej uczelni to widać jaką pozycję naukową mają te osoby.

Zapytaliśmy dziekana Wydziału MFiI UG na jaką przyszłość zawodową mogą liczyć osoby, które zdecydują się studiować fizykę kwantową.

- Wchodzimy w obszar pewnych niewiadomych, ponieważ fizyka kwantowa to dosyć szerokie pojęcie – mówi prof. dr hab. Piotr Bojarski. – Ta dziedzina fizyki kwantowej, która jest teraz najbardziej popularna i którą zajmuje się gdańska szkoła tej dziedziny nauki, nazywa się informacją kwantową. Jest to interdyscyplinarna dziedzina, która przeszła także do Instytutu Informatyki. Z tą dziedziną wiążą się nie tylko zagadki naukowe, filozoficzne i ogólnopoznawcze, ale także wielkie oczekiwania i nadzieje związane z kryptografią kwantową, czyli tworzeniem kluczy o bardzo wysokim stopniu odporności na włamania, oraz związane ze stworzeniem komputera kwantowego co jest bez wątpienia znacznie bardziej odległą przyszłością, ale nie raz zaskakiwała nas szybkość z jaką zmieniała się technologia. Bez wątpienia po takiej szkole jaką dają panowie profesorowie Horodecki, Żukowski i ich uczniowie można znaleźć pracę w bardzo renomowanych ośrodkach naukowych i badawczych na całym świecie, co widać po karierach ich uczniów.

Do wysłuchania całej rozmowy z dziekanem Wydziału MFiI zapraszamy do audycji Radia MORS Godzina Dziekańska, która będzie emitowana w pierwszej połowie lutego we wtorki o godzinie 11.00 i w środy o godzinie 12.00na stronie Radia MORS – http://mors.ug.edu.pl/.

 
loguj