Różności


2019 6
  Linki

Aktualności

wróć do wszystkich aktualności
2018-02-16 11:07:00

Stowarzyszenie Absolwentów WSHM, WSE i Wydziałów Ekonomicznych UG zaprasza na Absolwencką Debatę Dyplomatyczną, pt. Oblicza dyplomacji – ambasador jako polskie okno na świat, konsul honorowy, czyli zagraniczne spojrzenie na Polskę. Debata odbędzie się na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 119-121,21 lutego o godzinie 13.30 w auli B.

Zarówno wydziały ekonomiczne Uniwersytetu Gdańskiego jak i wyższe szkoły ekonomiczne, które istniały w Sopocie przed powołaniem Uniwersytetu Gdańskiego były i są silnie powiązane z przedsiębiorstwami gospodarki morskiej, dla których kształcą kadry menedżerskie. Taki profil kształcenia sprawił, że absolwenci tych wydziałów posiadali wiedzę która równie dobrze mogła być wykorzystywana w handlu międzynarodowym jak i w dyplomacji. W efekcie wielu z nich zostało ambasadorami i konsulami. Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Handlu Morskiego, Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie i Wydziałów Ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego postanowiło zaprezentować niektórych z nich podczas Absolwenckiej Debaty Dyplomatycznej.

Chcemy porozmawiać w gronie absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego, którzy sprawowali lub nadal sprawują funkcje dyplomatyczne o zadaniach i możliwościach jakie daje sprawowanie funkcji ambasadora lub konsula. Mamy nadzieję, że debata w gronie profesjonalistów na temat, który budzi teraz wiele kontrowersji czyli polska polityka zagraniczna i jej skuteczność, pozwoli zgromadzonym na lepsze zrozumienie obecnych problemów polskiej dyplomacji i przyczyni się do jej poprawy.

Zaproszenie do udziału w debacie przyjęli: Stanisław Ciosek - ambasador w ZSRR i Rosji w latach 1989–1996, Jan Głuchowski - ambasador RP w Bangladeszu w 1991 r., Stefan Radomski – ambasador RP w Turkmenistanie w latach 2010-2012, radca handlowy w Biurze Radcy Handlowego w Konsulacie Generalnym w Sydney w latach 1991-1996, zastępca kierownika placówki w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ w Wiedniu w latach 2004-2007, Maciej Mariusz Dobrzyniecki - konsul honorowy Królestwa Hiszpanii w Gdańsku,Stanisław Laskowski – honorowy konsul generalny Islandii w Gdańsku, Marek Pietrzak - konsul honorowy Węgier w Bydgoszczy.

Patronat nad debatą objął Uniwersytet Gdański i JM Rektor dr hab. Jerzy Gwizdała, prof. nadzwyczajny oraz Wydział Ekonomiczny UG, Wydział Nauk Społecznych UG i Wydział Zarządzania UG. Patronat medialny objęli: Radio Gdańsk, Magazyn Pomorski, Radio Uniwersytetu Gdańskiego MORS, Gazeta Uniwersytecka i Akademicka - Pomorska Studencka Platforma Informacyjna.

Zapraszamy na debatę studentów wszystkich trójmiejskich uczelni, pracowników naukowych trójmiasta, dyplomatów, dziennikarzy i wszystkie osoby zainteresowane tematyką gospodarczych stosunków międzynarodowych. Wstęp wolny.

 
loguj