Różności


2019 6
  Linki

Aktualności

wróć do wszystkich aktualności
2018-06-04 17:52:00

Już 7 czerwca odbędzie się uroczyste otwarcie wyjątkowego miejsca na terenie Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego – EkoParku UG im. Macieja Płażyńskiego.

To jedyny w skali województwa projekt, który łączy funkcje edukacyjne, naukowe i rekreacyjne.Na terenie EkoParku będą prowadzone badania naukowe nad gatunkami wymagającymi szczególnej troski oraz zajęcia praktyczne dla studentów Wydziałów Biologii i Chemii UG. Ze względu na unikatowe walory ekologiczne park będzie również miejscem wypoczynku dla wszystkich studentów UG oraz mieszkańców Trójmiasta.W czasie otwarcia będzie można przejść alejkami parku z przewodnikiem, zaplanowane zostały także warsztaty dla uczniów.

 

ZAPRASZAMY

 

Czas:7 czerwca 2018, godz. 12.00-14.00

Miejsce:Bałtycki Kampus UG w Gdańsku Oliwie, dziedziniec Wydziału Chemii,ul. Wita Stwosza 63

EkoPark Uniwersytetu Gdańskiego zajmuje obszar pomiędzy wydziałami Biologii, Chemii oraz Matematyki, Fizyki i Informatyki na terenie Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie. Jest to teren zachowania i promocji bioróżnorodności, pełniący jednocześnie funkcje edukacyjne, naukowe i rekreacyjne, który będzie dostępny dla całej społeczności. Będą tam prowadzone badania naukowe nad gatunkami wymagającymi szczególnej troski oraz zajęcia praktyczne dla studentów Wydziałów Biologii i Chemii UG. Park przyczyni się do podniesienia wartości ekologicznej Gdańska poprzez zwiększenie dostępu do terenów zielonych i tym samym odpowiednio zagospodarowanych obszarów przeznaczonych do wypoczynku zarówno studentów UG, jak i mieszkańców Trójmiasta.

Park powstał w ramach projektu: „Stworzenie EkoParku Uniwersytetu Gdańskiego – ochrona gatunków zagrożonych i promocja różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację terenów podziałkowych znajdujących się na terenie miasta Gdańsk”.Uczelnia uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł prawie 3 miliony złotych, z czego dofinansowanie ze środków europejskich to ponad 2 miliony złotych Projekt został zrealizowany w partnerstwie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który dofinansował inwestycje w wysokości ponad 650 tysięcy złotych.

W EkoParku znajduje się unikatowa w skali województwa ekspozycja kolekcji roślin rzadkich i zagrożonych gatunków rodzimych z terenu województwa pomorskiego (m.in. brzęk, brzoza niska, brzoza karłowata, byliny - rosiczki, ostnice). Będzie ona pełnić funkcję edukacyjną, skierowaną zarówno do odbiorców indywidualnych, jak i grup zorganizowanych.Rośliny te są zgromadzone w nasadzeniach siedliskowych, specjalnym nasadzeniu osobliwości florystycznych lub w obrębie nasadzeń ozdobnych.

Na terenie EkoParku został zaprojektowany przestrzenny układ zieleni z podziałem na roślinność niską (np. trawy ozdobne: wrzos, wrzośce oraz kwiaty: krokusy, zawilce, przebiśniegi), drzewa (np. brzoza brodawkowata, dąb szypułkowy, jarzębina oraz drzewa ozdobne – np. świerk srebrny, kasztanowiec, miłorząb) i krzewy (np. leszczyna, głogi, rokitnik oraz krzewy ozdobne – np. bez, pigwowce, jałowce). Powstałyścieżki edukacyjne, m.in. jedna dla przyrody nieożywionej (głazy narzutowe) oraz dwie dla ożywionej (prezentujące rodzimą florę i przykładowe typy ekosystemów), a także małe alpinarium oraz dwa ozdobne małe zbiorniki wodne, którą będą stanowiły miejsce rozrodu dla okolicznych płazów, owadów i innych organizmów bezkręgowych. Znalazły się również ścieżki piesze z ławkami, murkami i miejscami wypoczynku. Zostały wykonane prace korekcyjne związane z ukształtowaniem terenu, aby zapewnić dogodny dostęp do EkoParku (również dla osób niepełnosprawnych) oraz instalacja nawadniająca.W otwartym parku będą trwały prace uzupełniające i korekcyjne.

Prowadzone na terenie parku badania naukowe nad gatunkami wymagającymi szczególnej troski będą dotyczyć zabezpieczenia różnorodności genetycznej np. gatunków bagiennych – krajowych  gatunków rosiczek i brzozy karłowatej. Przykładem takich działań jest m.in. pobieranie nasion lub sadzonek z pojedynczych roślin rosnących na danym terenie lub pomników przyrody w celu wykonania ich kopii do badań naukowych lub zachowania w zbiorach.

27 kwietnia 2017 roku Senat UGnadał EkoParkowi Uniwersytetu Gdańskiego imię Macieja Płażyńskiego, absolwenta Uniwersytetu Gdańskiego, Marszałka Sejmu III kadencji, w uznaniu Jego zasług dla rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Program warsztatów podczas otwarcia

Strona EkoParku

 
loguj