Różności


2019 6
  Linki

Aktualności

wróć do wszystkich aktualności
2018-09-26 16:46:00

Senat Uniwersytetu Gdańskiego nadał tytuł doktora honoris causa profesorowi Andersowi Grubbowi, wybitnemu naukowcowi i lekarzowi. Pan profesor jest cieszącym się międzynarodowym uznaniem specjalistą w dziedzinie chemii klinicznej, w szczególności diagnostyki medycznej oraz biochemii. Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa odbędzie się 28 września 2018 r. w czasie uroczystego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego.

To najwyższe akademickie wyróżnienie profesor Anders Grubb otrzymał za wybitne osiągnięcia w zakresie chemii medycznej oraz wpływ na rozwój nowej tematyki badawczej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego (Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 17/18 z 26 kwietnia 2018 roku).

Tytuł został nadany na wniosek Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Na recenzentów przewodu doktorskiego powołano prof. dr. hab. inż. Jerzego Ciarkowskiego (Uniwersytet Gdański), prof. dr. hab. Mariusza Jaskólskiego (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz prof. Ulfa Lernera (Uniwersytet w Göteborgu). 

Uroczystość odbędzie się 28 września 2018 r., o godz. 11:00 w Auli Wydziału Chemii, Bałtycki Kampus Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 63 (D101, I piętro). Laudację wygłosi promotor prof. dr hab. Zbigniew Grzonka, były Dziekan ówczesnego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, Rektor Senior Uniwersytetu Gdańskiego.

Profesor Anders Grubb, wybitny naukowiec, lekarz i biochemik, jest cieszącym się międzynarodowym uznaniem specjalistą w dziedzinie chemii klinicznej, w szczególności diagnostyki medycznej oraz biochemii. Zainteresowania naukowe pana profesora koncentrują się wokół chemii klinicznej, diagnostyki medycznej i biochemii. Dotyczą m.in. badania zależności struktury i funkcji białek oraz ich zastosowania w diagnostyce medycznej, w szczególności chorób nerek. Ogromny dorobek naukowy pana profesora to niemal 350 prac naukowych, cytowanych w całym świecie (Indeks Hirscha, pokazujący znaczenie tych prac wynosi blisko 70 i należy do najwyższych znanych w świecie). Pan profesor od wielu lat współpracuje z naukowcami Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego i część tych prac powstała we współpracy z badaczami z UG. Swoją karierę naukową związał głównie z Uniwersytetem w Lund. Pracował jako lekarz na oddziałach Chorób Wewnętrznych oraz Chemii Klinicznej Szpitala w Malmö, który podlega Uniwersytetowi w Lund, gdzie zdobywał doświadczenie zawodowe i przechodził kolejne stopnie kariery od stażysty do lekarza specjalisty i profesora. W 2011 roku przeszedł na emeryturę, ale pozostaje aktywny zawodowo; piastuje stanowisko Seniora Profesora, prowadzi badania naukowe i działalność dydaktyczną. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród naukowych. Otrzymał m.in. Nagrodę Poula Astrupa za wybitne badania w obszarze chemii klinicznej, Nagrodę Erika K. Fenströma za wybitne badania biomedyczne, Nagrodę Kone’a Brytyjskiego Towarzystwa Biochemii Klinicznej za wybitne badania w zakresie chemii klinicznej, Nagrodę Szwedzkiego Towarzystwa Nauk Medycznych za wybitną pracę naukową oraz Nagrodę Lorenza Eldjarna.

 
loguj