Różności


2019 6
  Linki

Aktualności

wróć do wszystkich aktualności
2019-04-15 11:32:00

Z niewypowiedzianym żalem i głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o niespodziewanym odejściu Jego Magnificencji Rektora Politechniki Gdańskiej

ś.p.

prof. dr hab. inż. Jacka Namieśnika

Drogiego i wyjątkowego przyjaciela Naszej uczelni, wielkiego orędownika integracji i współpracy gdańskich szkół wyższych, wybitnego uczonego oraz niezwykłego organizatora życia akademickiego, do końca w pełni oddanego swojej ukochanej Alma Mater, którą nazywał drugim domem.

Z Politechniką Gdańską związany przez całą swoją karierę zawodową. W 1967 roku rozpoczął studia na Wydziale Chemicznym. Od 1995 roku kierował Katedrą Chemii Analitycznej, jednego z najprężniejszych i najlepiej rozpoznawalnych na arenie międzynarodowej polskich ośrodków naukowych w zakresie chemii analitycznej i środowiskowej. Na macierzystym Wydziale pełnił funkcję prodziekana ds. kształcenia oraz dwukrotnie funkcję dziekana.

Od 2016 roku Rektor Politechniki Gdańskiej oraz wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.

Za swoją działalność  wielokrotnie nagradzany i odznaczany. Dwukrotnie uhonorowany tytułem doktora honoris causa, Nagrodą Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, licznymi Nagrodami Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i innymi najwyższymi odznaczeniami Państwowymi.

Szczególne wyrazy współczucia kierujemy do Rodziny, przyjaciół i całej społeczności zaprzyjaźnionej Politechniki Gdańskiej.

Cześć Jego pamięci składają Rektor, Senat, Rada oraz społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego.

 

 

Uprzejmie informujemy, że w budynku Rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego została wystawiona księga kondolencyjna dedykowana zmarłemu JM Rektorowi Politechniki Gdańskiej, prof. dr hab. inż. Jackowi Namieśnikowi.  Księga kondolencyjna znajduje się w holu Rektoratu UG, ul. Bażyńskiego 8. Osoby, które chcą dokonać wpisu, zapraszamy w godz. 8.00-16.00.

 
loguj