Różności


2019 6
  Linki

Aktualności

wróć do wszystkich aktualności
2014-11-02 18:13:00

Ponad 500 gatunków roślin, przede wszystkim storczykowatych (Orchidaceae) liczy ekspozycja na Wydziale Biologii UG.

Są to gatunki charakterystyczne przede wszystkim dla obszarów tropikalnych i subtropikalnych. Rośliny zgromadzone w kolekcji stanowią cenny materiał do badań naukowych z zakresu morfologii, histologii, fenologii oraz taksonomii roślin, w tym taksonomii molekularnej. Organami regularnie pobieranymi do badań są przede wszystkim kwiaty i liście. Zebrane kwiaty umieszczane są w utrwalaczu, a następnie poddawane analizie z wykorzystaniem m.in. elektronowego mikroskopu skaningowego. Natomiast liście stanowią materiał do badań, których celem jest identyfikacja taksonomiczna wybranych gatunków, a także odtworzenie ich filogenezy. W badaniach tych stosowane są nowoczesne techniki biologii molekularnej.

Więcej: http://biology.ug.edu.pl/media/aktualnosci/37719/kolekcja_storczykowatych_na_wydziale_biologii_ug

 
loguj